Sklep internetowy Kianto.pl, zwany dalej sklepem, prowadzony jest przez Kianto Sławomir Orzeł Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w   Nowym Sączu, ul. Marcinkowicka 30A, numer NIP: 7341795889, Regon: 383659080.
1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.kianto.pl, drogą mailową oraz telefoniczną.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00.
5. Możliwe są następujące formy płatności:

5.1 Przelew bankowy – wpłata pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji na rachunek bankowy firmy Kianto, przed dostarczeniem zamówionego towaru,

5.2 Gotówka przy odbiorze - płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy Kianto

5.3 Pobranie (kurier) – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki uzgodnionej kwoty, po wcześniejszym wpłaceniu zaliczki. Usługa wysyłki za pobraniem jest dodatkowo płatna.

5.4 Płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia). Opcja ta może wiązać się z dodatkową opłatą, widoczną na etapie składania zamówienia.

6. Termin realizacji

6.1    Towar zostanie zrealizowany między 2-15 dni roboczych. Jeżeli nie otrzymają Państwo przesyłki w określonym czasie bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 608 071 928. Podawana dostępność informuje nas ile maksymalnie dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki.                                                                                                           6.2     Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
7. Czas dostawy: Przesyłki są dostarczane firmą kurierską, zazwyczaj drugiego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu.
8. Gwarancja: 8.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach producenta lub jest podawana na żądanie.
8.2 Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. 8.3 Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów.
9. Reklamacja: 9.1 Kupujący może wybrać pomiędzy złożeniem reklamacji bezpośrednio u producenta lub za pośrednictwem naszej firmy. 9.2 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można nadsyłać drogą mailową oraz drogą listowną na adres wskazany przez pracownika sklepu podając poniższe informacje:
Imię i Nazwisko Dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) Telefon kontaktowy Adres mailowy Numer faktury zakupu lub numer zamówienia Przyczyna reklamacji. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do producenta.
10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy kierować bezpośrednio drogą listowną na adres naszej siedziby. Przed wysyłką można skontaktować się ze sklepem internetowym w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru lub wymiany na zamawiany produkt.
11. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań. Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
12. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
13. W przypadku zasadnego zgłoszenia niezgodności towaru z umową, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
14. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 14.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. 14.2 Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 14.3 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 14.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. 14.5. W przypadku gdy konsument odstępuje od umowy, Sklep zwraca wszelkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym również płatności pokrywające koszty poniesione przez Sklep w celu dostarczenia towarów konsumentowi. Jeżeli konsument wyraźnie dokonał wyboru określonego rodzaju dostarczenia ( na przykład dostarczenia za pobraniem), mimo że Sklep zaoferował zwyczajną i powszechnie akceptowaną formę dostarczenia, która wiązałaby się z niższymi kosztami, konsument poniesie koszty różnicy w cenie między tymi dwoma rodzajami dostarczenia. 14.6. W razie odstąpienia od umowy, konsument pokrywa koszty zwrotu towaru do Sklepu. 14.7. Korzystając z prawa do odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością. Po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości towarów. 14.8. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy skontaktować się z firmą Kianto w celu sprecyzowania warunków zwrotu oraz adresu wysyłki. 14.9. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić należność. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Faktura zostanie wysłana na e-maila. 14.10. Klient zobowiązany jest do podpisania i odesłania kopii faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. 14.11. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. 14.12. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku: a) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, c) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d) zakup produktów z terminem realizacji powyżej 5 dni roboczych, są to produkty na zamówienie
e) zakupu produktów przez podmioty gospodarcze
15. Składanie i przyjmowanie zamówień 15.1 Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep. 15.2 Klient otrzyma automatycznie wygenerowanego maila z informacją o wpłynięciu
zamówienia do systemu, przy czym mail ten nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji. 15.3 Za moment przyjęcia zamówienia przyjmuje się potwierdzenie zamówienia przez pracownika obsługi sklepu. 15.4 Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta. 15.5 W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta. 15.6. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
16. Reklamacja przesyłki kurierskiej - uszkodzenie 16.1 Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem należy dokładnie sprawdzić w obecności kuriera. 16.2 W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub widać, że została naruszona taśma pakowa należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep. 16.3 Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, należy podpisać odbiór przesyłki i razem z kurierem sprawdzić zawartość. Należy ocenić czy produkt nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodny z zamówieniem. 16.4 W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz rozmiar szkody lub spis z natury. Druk protokołu posiada przedstawiciel firmy kurierskiej. 16.5 Ważne, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący stan odebranej przesyłki. 16.6. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi przez firmę kurierską wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. 16.7. Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej. 16.8. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Sklep. 16.9. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, należy zgłosić pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od 30-stego dnia przewidywanego terminu wykonania usługi. 16.10. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć potrzebną do rozpatrzenia reklamacji kopię lub skan protokołu szkody w terminie 14 dni, licząc od daty odbioru przesyłki. 16.11. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
17.Sąd właściwy 17.1 W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa. 17.2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Koszyk

Powrót do sklepu

Koszyk jest pusty.

 

You can try some popular tags here:

Konto

Nie masz konta?
Utwórz konto