Warunki korzystania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie ze stron internetowych firmy KIANTO:

Zawartość strony:
Odwiedzanie naszych stron i korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. KIANTO nie gwarantuje, że oprogramowanie użyte na tych stronach oraz informacje, aplikacje on-line lub jakikolwiek inny serwis świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów i wirusów, a korzystanie z nich odbędzie się bez zakłóceń. Materiał na niej zawarty służy tylko do celów ogólnych i nie można go wykorzystywać do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z bardziej dokładnymi, pełnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Odwiedzający nasze strony akceptują zwolnienie firmy KIANTO z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron lub sposób ich wykorzystania oraz oprogramowanie.

Prawa autorskie:
Zawartość tej strony jest własnością KIANTO. KIANTO udziela zgody na zapoznanie się ze stronami, oraz na drukowanie i kopiowanie ich treści wyłącznie do celów domowego i niekomercyjnego użytku. Bez pisemnej zgody firmy KIANTO nie mogą Państwo powielać, reprodukować, transferować, przekazywać lub dystrybuować treści zawartych na tych stronach, w tym tekstów, zdjęć, dźwięków i filmów do celów publicznych lub komercyjnych. Używając materiału zawartego na stronie do celów osobistych, niekomercyjnych jesteście Państwo zobowiązani do podawania KIANTO jako właściciela tej informacji. Zawartość strony jak i ona sama podlega ochronie prawa autorskiego. Informacje dostarczane przez użytkownika. Stronę można odwiedzać i wykorzystywać bez wprowadzania osobistych danych użytkownika. W niektórych miejscach na stronie, oferujących pobieranie informacji lub usług, może być wymagane wprowadzenie osobistych danych użytkownika, w celu uzyskania dostępu do usług lub specjalnych obszarów, lub rejestracja użytkownika z podaniem kodu dostępu. KIANTO wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Wykorzystanie danych osobistych dla każdych innych celów może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że firma KIANTO będzie do tego zobowiązana przez prawo. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na wykorzystanie i przechowywanie danych osobistych, a KIANTO natychmiast usunie te informacje po otrzymaniu odwołania. Dostarczając firmie KIANTO za pośrednictwem tej strony jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielają nam Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej i bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie - z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby KIANTO wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej strony.

Odnośniki do innych stron internetowych:
KIANTO może dowolnie podawać linki do innych witryn, jednakże nie ma żadnej kontroli nad innymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane linki. KIANTO nie ponosi odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron a także nie zatwierdza firm lub produktów, do których podaje linki. KIANTO zastrzega sobie prawo do podania takich informacji na swoich stronach internetowych oraz jednostronne prawo umożliwiające o każdym czasie usunięcie jakiegokolwiek podanego linku lub programu, do którego podano link.
Inne zastrzeżenia prawne
Korzystając z serwisu lub pobierając z niego materiały, oświadczacie Państwo, że akceptujecie niniejsze warunki korzystania z serwisu i zobowiązujecie się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z poniższymi postanowieniami, prosimy o nie korzystanie z serwisu i nie pobieranie z niego żadnych materiałów.

Koszyk

Powrót do sklepu

Koszyk jest pusty.

 

You can try some popular tags here:

Konto

Nie masz konta?
Utwórz konto